Mimarlar, İç Mimarlık Yapabilir mi?

En çok sorulan sorulardan birisi de, mimarların iç mimarlık yapıp yapamadığıdır. Nitekim, farklı disiplinlerden gelme; farklı bölümler… Ancak bu sorunun basit bir cevabı var.

Temelde aynı disipline ait, iki alanın birbirine hâkim olmasından kaynaklı olarak; etik olarak doğru olmasa da teknik açıdan mimarlar iç mimarlık; iç mimarlar ise mimarlık yapabilmektedir.

Gerçi günümüzde etiği kim dikkate alıyor ki? Beş, altı personel çalıştıranların bile gözünü ciddi hırslar bürüyor. Mimarlar iç mimarlık, iç mimarlar mimarlık yapsa çok masumane bir kaçamak olacaktır…