Evi Gösteren Penceresidir

Pencereler, hem iç mimari hem de dış yapı açısından bir ev için en önemli unsurlar arasındadır. Siz evinizin iç tasarımında yahut dış mimarisinde pencerelerin önemi konusunda ne kadar bilgi sahibisiniz?

Her şeyden önce, iç tasarımda pencerenin konumuna göre şekillendirilecek eşyaların yerleri veya iç dekorasyonun unsurları ve pencerenin ışık aldığı bölüme göre tasarlanacak yerleşimler büyük önem taşır. Siz ışık almayan bir bölümde kitap okumaya çalışmazsınız örneğin. Doğru değil mi?

Benzer biçimde, en basit örnekle, bir mutfağın merkez konumunda bir pencerenin veya tüm pencerelerin orta noktasının yer alması aydınlık ve havadar bir yapı katmaktadır. Bu yapıdan hareketle evin tamamının aydınlık görünüm kazanacağı aşikârdır.

Yatak odasını ele aldığımız zaman, pencerenin tüm odayı kapsayacak bir yapıda olması ve aydınlığın merkez konumda bulunması en ideali olacaktır.

Siz de evinizin iç dekorasyonunda önceliği pencerelerin konumuna ayırmayı unutmayın.

Esenlikler!